بایگانی نوشته‌ها


آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مرحله دوم نوبت دوم

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مرحله دوم نوبت دوم

جلسه مجمع عمومی شرکت راس ساعت 18 در  روز چهارشنبه مورخ 1398/شهریور/1398  در محل دفتر شرکت واقع در طرقبه، میدان  صاحب الزمان، ساختمان حاجی زاده  (جنب بانک ملت) طبقه دوم برگزار می شود.  از کلیه نمایندگان منتخب اعضاء  دعوت می شود در جلسه مذکور شخصا حضور به هم  رسانند.

برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت دوم مرحله اول

برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت دوم مرحله اول

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده در مورخ بیست و یکم مرداد ماه هزار و  سیصد و نود و هشت همزمان با عید سعید قربان در محل دفتر شرکت برگزار گردید.  این مجمع به دلیل به حد نصاب نرسیدن تعداد نمایندگان برگزار نشد. اسامی  نمایندگان غایب مجمع با رنگ قرمز مشخص گردیده است.