بایگانی نوشته‌ها


چاپ آگهی مزایده رستوران و کافی شاپ فاز یک چالیدره در خراسان رضوی

چاپ آگهی مزایده رستوران و کافی شاپ فاز یک چالیدره در خراسان رضوی

شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان طرقبه شاندیز به استناد مصوبه هیأت  مدیره درنظر دارد نسبت به واگذاری کافی‌شاپ و چا متر مربع با امکانات کامل  سالن، آشپزخانه و سردخانه اقدام نماید؛  متقاضیان می‌توانند از تاریخ  انتشارآگهی به مدت یک هفته جهت دریافت اسناد و مدارک مزایده به دبیرخانه  شرکت واقع در طرقبه، میدان شهدا، خیابان قائم یک، نبش شهید سلیمان زاده سه،  شرکت تعاونی توسعه و عمران طرقبه شاندیز مراجعه نمایند. همچنین متقاضیان  میتوانند جهت بازدید از رستوران با شماره تلفن 09013333907 یا شماره  05134222264  تماس حاصل نمایند.