بایگانی نوشته‌ها


انتخابات داخلی هیات مدیره شرکت توسعه و عمران شهرستان طرقبه شاندیز برگزار شد.

انتخابات داخلی هیات مدیره شرکت توسعه و عمران شهرستان طرقبه شاندیز برگزار شد.

دومین جلسه هیات مدیره شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان طرقبه شاندیز در روز چهارشنبه مورخ  یازدهم اسفند ماه هزار و چهارصد با حضور تمامی اعضاء تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ شد.
جناب آقای حاج نصیر متقی به عنوان رئیس هیات مدیره، جناب آقای حاج سید جواد شاکری به عنوان نایب رئیس هیات مدیره و همچنین جناب آقای علیرضا زمانی به عنوان منشی جلسه انتخاب گردیدند. همچنین مقرر شد در جلسات آتی نسبت به انتخاب مدیرعامل بحث و  بررسی و تصمیمات لازم اتخاذ شود.


هیات مدیره جدید شرکت توسعه و عمران شهرستان طرقبه شاندیز انتخاب شدند.

هیات مدیره جدید شرکت توسعه و عمران شهرستان طرقبه شاندیز انتخاب شدند.

بعد از برگزاری انتخابات از بین افراد تایید صلاحیت شده آقایان سید جواد شاکری، جواد عابد خراسانی، محمد هدایتی شاندیز، علیرضا زمانی طرقبه، نصیر متقی طرقبهی، محمد معمرزاده و مهدی گلکار طرقبه به عنوان اعضای هیات مدیره جدید و همچنین سرکار خانم صنعتی، آقای محسن لنگران طرقبه و همچنین جناب آقای جواد دلیر به عنوان بازرسان شرکت انتخاب شدند.

گزارش هیأت مدیره شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان طرقبه شاندیز به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مرحله دوم نوبت اول سال مالی منتهی به 30/12/1399

گزارش هیأت مدیره شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان طرقبه شاندیز به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مرحله دوم نوبت اول سال مالی منتهی به 30/12/1399

باسمه تعالیگزارش هیأت مدیره شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان طرقبه شاندیزبه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مرحله دوم نوبت اولسال مالی منتهی به 30/12/1399ضمن عرض سلام و خیر مقدم خدمت اعضای محترم مجمع عمومی شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان طرقبه شاندیز که به عنوان نمایندگان سهامداران  قبول زحمت فرموده و از شهر شاندیز و شهر طرقبه در این مجمع حضور به هم رسانیده‌اند. با کسب اجازه از هیأت رئیسه محترم جلسه و ضمن اعلام رسمیت جلسه، در بدو امر دستور جلسه مجمع قرائت و سپس در هر مورد گزارش مختصری از اقدامات و فعالیت‌های انجام شده در طی سال مالی گذشته را به سمع و نظر عزیزان رسانیده و در هر مورد پس از طرح موضوع و پاسخ به سوالات مطروحه توسط مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره، نمایندگان محترم با قیام و قعود رای و نظر خود را اعلام و رای اکثریت حاضر در جلسه ملاک تصمیم گیری خواهد بود.