آرشیو نوشته ها

در راستای برنامه ریزی و اجرای برنامه‌های اقتصادی شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان طرقبه شاندیز، مجوز تأسیس کارخانه بزرگ نبات و آبنبات در شهرستان طرقبه شاندیز از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی دریافت شد. به زودی عملیات اجرایی ساختمان و سوله کارخانه آغاز خواهد شد.

19 بهمن 1397 20:01 0 دیدگاه

شماره نامه اداره ثبت: ۱۳۹۷۳۰۴۰۶۱۸۵۰۲۰۴۸۳ آگهي تاسيس تاسيس شركت سهامي خاص نگارآفرينان پايا شهر ارغوان درتاريخ ۱۷ / ۱۰ / ۱۳۹۷ به شماره ثبت ۶۶۷۷۶ به شناسه ملي ۱۴۰۰۸۰۶۲۵۰۲ ثبت و امضا ذيل دفاترتكميل گرديده كه خلاصه آن به شرح زير جهت اطلاع عموم آگهي ميگردد. موضوع فعاليت:طراحي، نظارت، مشاوره،...

19 بهمن 1397 19:44 0 دیدگاه