آرشیو نوشته ها

آگهی های فوق در تاریخ 20 اردیبهشت ماه 1399 در روزنامه خراسان رضوی چاپ و منتشر شد آگهی مزایده عمومی رستوران فاز یک مجموعه گردشگری نمونه چالیدره شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان طرقبه شاندیز به استناد مصوبه هیأت مدیره درنظر دارد نسبت به واگذاری کافی‌شاپ و چا متر مربع با امکانات کامل سالن،...

20 اردیبهشت 1399 10:02 0 دیدگاه

آگهی در تاریخ 20 اردیبهشت ماه 1399 در روزنامه شهرآرا منتشر شد. آگهی مزایده عمومی رستوران فاز یک مجموعه گردشگری نمونه چالیدره شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان طرقبه شاندیز به استناد مصوبه هیأت مدیره درنظر دارد نسبت به واگذاری کافی‌شاپ و چا متر مربع با امکانات کامل سالن، آشپزخانه و سردخانه...

20 اردیبهشت 1399 10:00 0 دیدگاه

همزمان با نصب بنرهای تبلیغاتی در سطح شهر طرقبه مبنی بر واگذاری واحدهای صنفی فاز یک مجموعه گردشگری چالیدره آگهی این مزایده به صورت رسمی در روزنامه خراسان منتشر شد. علاقمندان می‌توانند جهت دریافت مدارک شرکت در مزایده از تاریخ 6 اردیبهشت ماه به مدت یک هفته به دفتر شرکت مراجعه نمایند.

06 اردیبهشت 1399 11:11 0 دیدگاه