اساسنامه

اساسنامه شرکت‌های توسعه و عمران شهرستانی

/post-1-2
در اجرای  اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،(( قانون اصلاح  موادی از قانون بخش تعاونی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران)) در جلسه علنی روز  چهارشنبه مورخ هفدهم اردیبهشت ماه یکهزاروسیصد و نود و سه مجلس شورای  اسلامی تصویب و در تاریخ 31/02/1393 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه  شماره 14499/31 مورخ 05/03/1393 ریاست مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، با  عنایت به این موضوع اساسنامه اصلاح شده جهت اجرای مفاد آن ابلاغ می‌گردد.