برگه سهام

واگذاری برگه‌های سهام شرکت توسعه عمران شهرستان طرقبه شاندیز آغاز شد

/post-92
با همکاری و همیاری هیئت مدیره محترم شرکت و همچنین تلاش و همّت پرسنل شرکت  تعاونی توسعه و عمران شهرستان طرقبه شاندیز زیرساخت‌های لازم برای واگذاری  برگه‌های سهام آمده شد. سهامداران عزیز می‌توانند بعد از دریافت پیامک که  از طریق خط ثابت ایرانسل به شماره 09013333907 برای آنها ارسال می‌شود، با  همراه داشتن اصل شناسنامه و کارت ملّی، جهت دریافت برگه سهام خود مراجعه  نمایند.

شرایط صدور ورقه سهام شرکت سهامی پس از ثبت شرکت

/post-85
همان طور که در مطالب قبلی گفته شد،سرمایه شرکت در اساسنامه آن قید می  گردد.در موقع تاسیس،سرمایه شرکت های سهامی عام از پنج میلیون ریال و سرمایه  شرکت های سهامی خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر باشد.در صورتی که سرمایه  شرکت بعد از تاسیس به هر علت از حداقل مذکور کمتر شود باید ظرفیت سال نسبت  به افزایش سرمایه تا میزان حداقل مقرر فوق اقدام به عمل آید یا شرکت به  نوع دیگری از انواع شرکت های مذکور در قانون تجارت،تغییر شکل یابد وگرنه هر  ذی نفعی می تواند انحلال آن را از دادگاه صلاحیت دار درخواست کند.هر گاه  قبل از صدور رای قطعی دادگاه،موجب درخواست انحلال منتفی گردد یعنی به یکی  از طرق فوق عمل شود دادگاه رسیدگی را متوقف خواهد کرد.