تسلیت

پیام تسلیت به آقای مهندس معمرزاده بازرس محترم شرکت توسعه و عمران

/post-84/

جناب آقای مهندس محمّد معمرزاده بازرس محترم شرکت توسعه و عمران شهرستان طرقبه شاندیز عروج ملکوتی مادر بزرگوارتان مـا را بسیار اندوهگین ساخت. غفران و رحمت الهی برای آن یار سفر کرده و سلامتی و طول عمر با عزت برای جنابعالی و خانواده محترمتان را از پروردگار متعال خواهانیم. هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت