توت خشک طرقبه

توت خشک صادراتی طرقبه

/post-89
طرقبه یکی از شهر هایی است که توت خشک سفید آن در زمره بهترین محصولات  صادراتی ایران شناخته شده است و تجار بسیاری تمایل دارند تا برای فروش توت  خشک طرقبه را به خریداران معرفی نمایند. طرقبه شهری است کوچک و بسیار خوش  آب و هوا که یکی از بهترین مناطق برای به بار نشستن میوه توت سفید محسوب می  شود.