توسعه و عمران بیجار

نخستین جلسه ستاد عالی توسعه تعاون استان کردستان برگزار شد

/post-50
 نخستین جلسه ستاد عالی توسعه تعاون استان کردستان با ریاست و هماهنگی معاون هماهنگی و اقتصادی استانداری استان کردستان و تعدادی از مدیران کل استان و اعضا هیئت مدیره شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان بیجار برگزار گردید.