توسعه و عمران طرقبه شاندیز

گزارش تصویری افتتاح دفتر شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان در شاندیز

/post-61
گزارش تصویری افتتاح دفتر شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان در شهر شاندیز  باحضورفرماندار