ثبت تعاونی

تکمیل فرایند ثبت نام در سامانه تشکیل تعاونی ها لازمه ثبت شرکت توسعه عمران شهرستان

/post-69
بعد از دوماه پیگیری مداوم و مستمر پروسه ثبت شرکت تعاونی توسعه و عمران  شهرستان طرقبه شاندیز در سامانه تشکیل تعاونی ها در تاریخ 27 تیرماه به  پایان رسید. لازم به توضیح است که ثبت اطلاعات تک تک تمامی سهامداران در   "سامانه تشکیل" الزامی می باشد.