ثبت شرکت

آگهی ثبت شرکت تعاونی توسعه و عمران در روزنامه رسمی کشور

/post-88
در تاریخ 24 شهریور 1397 آگهی تاسیس شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان طرقبه شاندیز در شماره 21411 روزنامه رسمی کشور و در صفحه 5 روزنامه شهرستان منتشر شد.

شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان طرقبه شاندیز ثبت شد

/post-86
بعد از پیگیری‌ها و تلاش‌های مستمر و حمایت مسئولین محترم شهرستان خصوصاَ  جناب آقای دکتر محمّددهقان نماینده مردم محترم طرقبه، شاندیز و چناران در  مجلس شورای اسلامی، جناب آقای حسینی فرماندار محترم شهرستان طرقبه شاندیز،  جناب آقای خادم پیر شهردار محترم شهر طرقبه، جناب آقای نکاحی شهردار محترم  شهر شاندیز، جناب آقای صاحبی ریاست محترم شورای شهر شاندیز و اعضای محترم  شورای شهر شاندیز خصوصاَ جناب آقای هدایتی و همچنین جناب آقای غلامی ریاست  محترم شورای شهر طرقبه و اعضای محترم شورای شهر طرقبه خصوصاَ جناب آقای  محمّد عابد خراسانی شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان طرقبه شاندیز در  تاریخ 1397/06/17 به شماره ثبت 65549 به شناسه ملی 14007823781 ثبت و امضاء  ذیل دفاتر تکمیل گردید که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می  گردد.

مراحل تشکیل شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان طرقبه شاندیز

/post-70
مراحل ثبت شرکت توسعه عمران شهرستان طرقبه شاندیز از ابتدا تا هنگام آگهی رسمی

تکمیل فرایند ثبت نام در سامانه تشکیل تعاونی ها لازمه ثبت شرکت توسعه عمران شهرستان

/post-69
بعد از دوماه پیگیری مداوم و مستمر پروسه ثبت شرکت تعاونی توسعه و عمران  شهرستان طرقبه شاندیز در سامانه تشکیل تعاونی ها در تاریخ 27 تیرماه به  پایان رسید. لازم به توضیح است که ثبت اطلاعات تک تک تمامی سهامداران در   "سامانه تشکیل" الزامی می باشد.