جهش تولید

بایسته‌ها و الزامات اخلاقی جهش تولید

/post-7
در واقع اتکاء و تکیه بر بازار سرمایه‌داری جامعه غربی نمود و  بروز خود را در قاچاق و گرایش به سوی جنس و کالای خارجی نشان می‌دهد،  موضوعی که در صورت بی‌توجهی می‌تواند موجب تسلط کالای خارجی بر بازار  ایرانی شده و در نهایت زمینه مرگ و فروپاشی کارگاه‌ها و کارخانجات اسلامی  را به دنبال داشته باشد.