جواز تاسیس

اخذ مجوز تأسیس کارخانه نبات و آبنبات

/post-101
در راستای برنامه ریزی و اجرای برنامه‌های اقتصادی شرکت تعاونی توسعه و  عمران شهرستان طرقبه شاندیز، مجوز تأسیس کارخانه بزرگ نبات و آبنبات در  شهرستان طرقبه شاندیز از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی  دریافت شد. به زودی عملیات اجرایی ساختمان و سوله کارخانه آغاز خواهد شد.