حمایت از ایده ها

حمایت شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان طرقبه شاندیز از ایده‌ها، طرح‌ها و نوآوری‌های جدید

/post-29/

به اطلاع سهامداران عزیز شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان طرقبه شاندیز و همچنین همشهریان عزیز شهرستان می‌رساند، این شرکت در راستای تصمیمات هیئت مدیره و همچنین مواد مندرج در ماده 3 اساسنامه شرکت تعاونی از ایده‌ها، طرح‌ها، اختراعات، اکتشافات و برنامه‌های فکری حمایت کرده و در صورت تایید طرح و...