حمایت از تعاون

استاندار مازندران:دولت باید بدون توجه به مسائل سیاسی از تعاونی‌ها حمایت کند

/post-43
استاندار مازندران گفت: تعاونی‌ها می‌توانند در همه بخش‌ها از جمله ایجاد  شرکت‌های بین المللی و حمل و نقل فعالیت داشته و با این ظرفیت‌ در بازار  کشورهای CIS حضور یابند؛ دولت نیز وظیفه دارد بدون توجه به مسائل سیاسی از  تعاونی‌ها حمایت کند.