حکم انتصاب

حکم انتصاب

/post-149
برادر ارجمند جناب آقای جواد شیروانی مقدم سهامدار محترم شرکت توسعه عمران شهرستان طرقبه شاندیز با سلام و احترام نظر  به حسن شهرت، تعهّد، توانمندی و سوابق ارزنده جنابعالی در حوزه ورزش و به منظور هم‌افزایی اندیشه‌های پویا و خلاق در توسعه و عمران ورزش شهرستان طرقبه شاندیز و در راستای تقویت و گسترش فعّالیّت‌های جامعه ورزشی، بنا به  تأیید هیئت مدیره محترم شرکت تعاونی، به موجب این حکم به عنوان عضو شورای برنامه‌ریزی و رئیس کمیته فرهنگی ورزشی شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان طرقبه شاندیز منصوب می‌شوید.

حکم انتصاب

/post-97
متن حکم انتصاب نادر شبانی عضو شورای برنامه ریزی و رئیس کارگروه  محیط زیست

حکم انتصاب

/post-96
متن حکم انتصاب سیّد جواد شاکری عضو شورای برنامه ریزی و رئیس کارگروه  گردشگری

حکم انتصاب

/post-95
متن حکم انتصاب احمد گرامی، عضو شورای برنامه ریزی و رئیس کارگروه خدمات بیمه‌ای