خراسان رضوی

چاپ آگهی مزایده رستوران و کافی شاپ فاز یک چالیدره در خراسان رضوی

/post-68/

آگهی های فوق در تاریخ 20 اردیبهشت ماه 1399 در روزنامه خراسان رضوی چاپ و منتشر شد آگهی مزایده عمومی رستوران فاز یک مجموعه گردشگری نمونه چالیدره شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان طرقبه شاندیز به استناد مصوبه هیأت مدیره درنظر دارد نسبت به واگذاری کافی‌شاپ و چا متر مربع با امکانات کامل سالن،...