دکتر دهقان

دیدار هیئت مدیره شرکت تعاونی با آقای دکتردهقان نماینده محترم مردم طرقبه، شاندیز و چناران در مجلس

/post-75
در تاریخ 1397/05/27 مدیرعامل و هیئت مدیره شرکت تعاونی توسعه و عمران  شهرستان طرقبه شاندیز با آقای دکتر محمّد دهقان نماینده محترم مردم طرقبه،  شاندیز و چناران در مجلس شورای اسلامی دیدار کردند. در این دیدار یکساعته  عابدخراسانی مدیر عامل شرکت تعاونی توضیحاتی را در مورد مراحل شروع و آغاز  فعالیت‌های تأسیس شرکت و اقدامات انجام گرفته بعد از آن تا اکنون ارائه  کرده و ضمن برشمردن گوشه‌ای از مشکلات کاری ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت‌ها و  اداره تعاون استان خراسان رضوی در مورد اقدامات انجام گرفته توضیحاتی  ارائه کرد.