دیدار عمومی

دیدار هیئت مدیره شرکت تعاونی توسعه و عمران با جناب خادم پیر شهردار طرقبه

/%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%87
در تاریخ 1397/05/27 اعضای هیئت مدیره شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان  طرقبه شاندیز در محل دفتر شهردار با جناب آقای مهندس خادم پیر شهردار محترم  شهر طرقبه دیدار و گفتگو کردند. در این دیدار شهردار محترم شهر طرقبه ضمن  عرض خیر مقدم برای مجموعه هیئت مدیره آرزوی موفقیّت و توفیق خدمتگزاری کرده  و نکات بسیار مهم و ارزنده‌ای را بیان کردند.

دیدار هیئت مدیره شرکت تعاونی با آقای دکتردهقان نماینده محترم مردم طرقبه، شاندیز و چناران در مجلس

/post-75
در تاریخ 1397/05/27 مدیرعامل و هیئت مدیره شرکت تعاونی توسعه و عمران  شهرستان طرقبه شاندیز با آقای دکتر محمّد دهقان نماینده محترم مردم طرقبه،  شاندیز و چناران در مجلس شورای اسلامی دیدار کردند. در این دیدار یکساعته  عابدخراسانی مدیر عامل شرکت تعاونی توضیحاتی را در مورد مراحل شروع و آغاز  فعالیت‌های تأسیس شرکت و اقدامات انجام گرفته بعد از آن تا اکنون ارائه  کرده و ضمن برشمردن گوشه‌ای از مشکلات کاری ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت‌ها و  اداره تعاون استان خراسان رضوی در مورد اقدامات انجام گرفته توضیحاتی  ارائه کرد.