رایزن اقتصادی

بررسی زمینه‌ها و موانع صادرات خشکبار شهرستان طرقبه شاندیز به کشور عراق

/post-30/

مدیرعامل شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان طرقبه شاندیز طی تماس تلفنی با دکتر ناصر بهزاد رایزن اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در کشور عراق، زمینه‌ها، راهکارها و نحوه صادرات خشکبار درجه یک شهرستان طرقبه شاندیز به کشور عراق را بررسی کرد. دکتر بهزاد شرایط حضور شرکت‌های ایرانی در عراق را بسیار...