روزنامه خراسان

چاپ آگهی مزایده در روزنامه خراسان 6 اردیبهشت

/post-113
همزمان با نصب بنرهای تبلیغاتی در سطح شهر طرقبه مبنی بر واگذاری  واحدهای صنفی فاز یک مجموعه گردشگری چالیدره آگهی این مزایده به صورت رسمی  در روزنامه خراسان منتشر شد. علاقمندان می‌توانند جهت دریافت مدارک شرکت در  مزایده از تاریخ 6 اردیبهشت ماه به مدت یک هفته به دفتر شرکت مراجعه  نمایند.