شرکت های توسعه عمران کشور

تشکیل اتحادیه واحد تعاونی توسعه عمران،راهکار توسعه شهرستان ها

/post-67
به گزارش روابط عمومی تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی مهدی حسین  نژاد در سومین نشست تخصصی مدیران عامل شرکت های تعاونی توسعه و عمران  شهرستانی کشور با اشاره به اهمیت تعاونی های توسعه و عمران اظهار داشت:  شرکت های تعاونی توسعه و عمران به لحاظ وسعت و تعداد اعضا، افراد بسیاری از  منطقه ای در کشور را شامل می شود که این امر نشان از تاثیرگذاری بالای این  واحدها بر زندگی مردم دارد، به همین جهت صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون  به عنوان نهادی حمایتی تلاش بسیاری را برای تعامل با این تعاونی ها برقرار  نموده است و اکنون نیز به عنوان یکی از سازمان های مجری طرح اشتغال پایدار  روستایی با برگزاری جلسات و نشست های متعدد در سراسر کشور ساز و کار اجرای  مطلوب طرح ذکر شده را فراهم نموده است.