شهردار طرقبه

تقدیر و تشکر از اعضای هیئت مؤسس شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان طرقبه شاندیز

/post-87
جناب آقای حسینی فرماندار محترم شهرستان طرقبه شاندیز و عضو هیئت مؤسس شرکت تعاونی توسعه و عمران
جناب آقای خادم پیر شهردار محترم شهر طرقبه و عضو هیئت مؤسس شرکت تعاونی توسعه و عمران
جناب آقای نکاحی شهردار محترم شهر طرقبه و عضو هیئت مؤسس شرکت تعاونی توسعه و عمران
جناب آقای محمّدعابدخراسانی عضو محترم شورای اسلامی شهر طرقبه و عضو هیئت مؤسس شرکت تعاونی توسعه و عمران
جناب آقای هدایتی عضو محترم شورای اسلامی شهر طرقبه و عضو هیئت مؤسس شرکت تعاونی توسعه و عمران

دیدار هیئت مدیره شرکت تعاونی توسعه و عمران با جناب خادم پیر شهردار طرقبه

/%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%87
در تاریخ 1397/05/27 اعضای هیئت مدیره شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان  طرقبه شاندیز در محل دفتر شهردار با جناب آقای مهندس خادم پیر شهردار محترم  شهر طرقبه دیدار و گفتگو کردند. در این دیدار شهردار محترم شهر طرقبه ضمن  عرض خیر مقدم برای مجموعه هیئت مدیره آرزوی موفقیّت و توفیق خدمتگزاری کرده  و نکات بسیار مهم و ارزنده‌ای را بیان کردند.