شورای اداری

گزارش جلسه شورای اداری شهرستان طرقبه شاندیز

/post-27/

جلسه مرداد ماه 97 شورای اداری شهرستان بینالود(طرقبه شاندیز) فرماندار با بیان این مطلب افزود: دولت تدبیر و امید دولت منطق و اعتدال است و هم مرد مذاکره ایم و هم مرد مبارزه در صورتی که دشمن تکبر ورزد ما هم مرد مبارزه ایم اما هر کدام در جای خود و عقل و منطق نیز همین را می گوید و اکنون که دشمن...