شورای اداری

گزارش جلسه شورای اداری شهرستان طرقبه شاندیز

/post-80
جلسه مرداد ماه 97 شورای اداری شهرستان بینالود(طرقبه شاندیز) فرماندار با  بیان این مطلب افزود: دولت تدبیر و امید دولت منطق و اعتدال است و هم مرد  مذاکره ایم و هم مرد مبارزه در صورتی که دشمن تکبر ورزد ما هم مرد مبارزه  ایم اما هر کدام در جای خود و عقل و منطق نیز همین را می گوید و اکنون که  دشمن راه مبارزه اقتصادی را انتخاب نموده است ما نیز خود را برای این  مبارزه باید آماده کنیم و باید یاد آوری کنم که مبارزه اقتصادی یک مبارزه  نرم افزاری وهوشمندانه است که تاکید شده است ساز و کار آرایش جنگ اقتصادی  گرفته شود و در همین راستا جلسات کمیته ها و کارگروه های اقتصادی  به صورت  ویژه و مستمر در دستور کار قرار گرفته و مورد توجه است وباید با حضور مستمر  وموثر در بین مردم نشاط وامید واعتماد آنان را تقویت کنیم با وحدت می  توانیم بر همه مشکلات ومستکبرین پیروزشویم.

حضور مدیرعامل شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان در جلسه شورای اداری

/post-79
در تاریخ 1397/05/30 جلسه شورای اداری شهرستان طرقبه شاندیز با حضور کلیه  مسئولین شهرستان، اعضای شورای اداری، امام جمعه محترم شاندیز و فرماندار  محترم شهرستان جناب آقای حسینی برگزار شد. در این جلسه عابد خراسانی  مدیرعامل شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان طرقبه شاندیز طی سخنان فرایند  کامل قانونی و اجرایی شرکت تعاونی توسعه و عمران را از ابتدا تا انتها به  وسیله پاورپوینت برای حضار توضیح دادند.