طرح توجیهی

طرح توجیهی چیست؟

/post-72
طرح توجیهی چیست؟ما برای شروع هر نوع کسب و کاری نیاز به یک راهنما ، نقشه و یا الگو داریم.اگر  برنامه کسب و کار را همانند یک نقشه راه فرض کنیم، بهتر می توانیم اهمیت  آن را درک کنیم. هدف اصلی هر کسب و کار این است که خواننده یا سازمان را با  اهداف ،محصولات و نتیجه نهایی ، آرمان ها و درکل خط مشی از کل عملکرد  مجموعه و بازدهی آن آشنا کند.