فروشگاه

آلوی شمس طرقبه

/post-38/

تولید انواع آلو در طرقبه خراسان، فقط و فقط به ارقام مختلف آلوی شمس برمی گردد. به عبارت دیگر تنها همین یک نمونه در این شهر تهیه شده که البته با درجات و ویژگی های مختلفی نیز همراه بوده است. این صحبت برای این است که برخی از عزیزان خریدار گمان می کنند انواع ارقام آلوها در طرقبه خراسان کشت و...