مجتمع گیلاس

بررسی راهکارهای سرمایه گذاری در پروژه گیلاس طرقبه

/post-91
با حضور آقای غلامی ریاست محترم شورای اسلامی شهر طرقبه و آقای ثابت  گلستانی عضو محترم شورای اسلامی شهر طرقبه و اعضای هیئت مدیره شرکت تعاونی  توسعه و عمران شهرستان طرقبه شاندیز راهکارهای سرمایه گذاری در پروژه گیلاس  طرقبه بررسی شد.