مجوز

اخذ پروانه بهره برداری بومگردی عمارت سلیمان طرقبه

/post-131
با پیگیری‌های انجام شده توسط شرکت توسعه عمران شهرستان طرقبه شاندیز و  همچنین حمایت‌های جناب آقای دکتراحمدزاده ریاست محترم اداره میراث فرهنگی و  گردشگری شهرستان، پروانه بهره برداری واحد بومگردی عمارت سلیمان طرقبه با  شماره 992/12840/12608 به تاریخ 1399/11/14 دریافت شد.