مدیرعامل

دیدار مدیرعامل شرکت توسعه و عمران با معاون ترویج و مشارکتهای مردمی منابع طبیعی و آبخیز داری استان

/post-89/

در راستای پیگیری انجام پروژه های آبخیزداری و جنگل کاری در سطح شهرستان طرقبه شاندیز، مدیرعامل شرکت توسعه و عمران با مهندس سبحانی مدیر ترویج و مشارکت های مردمی منابع طبیع و آبخیزداری استان خراسان دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار مدیرعامل شرکت توسعه و عمران شهرستان ضمن اشاره به قانون تشکیل...

هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت توسعه عمران با ریاست محترم اداره منابع طبیعی شهرستان دیدار و گفتگو کردند

/post-78/

مدیرعامل شرکت توسعه عمران شهرستان طرقبه شاندیز و یکی از اعضای هیئت مدیره در روز سه شنبه 16 دی ماه با مهندس خاکپور رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان دیدار و گفتگو کردند. این دیدار به جهت پیگیری نحوه ورود شرکت توسعه عمران به اجرای پروژه‌های جنگل داری، آبخیز داری و همچنین پیگیری اخذ واگذاری دو...

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مرحله دوم نوبت دوم

/post-61/

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مرحله دوم نوبت دوم شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان طرقبه شاندیز جلسه مجمع عمومی شرکت راس ساعت 18 در روز چهارشنبه مورخ 1398/شهریور/1398 در محل دفتر شرکت واقع در طرقبه، میدان صاحب الزمان، ساختمان حاجی زاده (جنب بانک ملت) طبقه دوم برگزار می شود....