مدیر کل کار و رفاه اجتماعی خراسان

بازدید محمد سنجری مدیرکل تعاون،کار ورفاه اجتماعی خراسان‌رضوی از فعالیت‌های توسعه‌عمران طرقبه شاندیز

/post-109
محمد  سنجری مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی در راستای  پیگیری و  حل مسائل و مشکلات اتحادیه ها و شرکت های تعاونی استان و در  بازدید از شرکت  تعاونی توسعه عمران و منطقه نمونه گردشگری شهرستان طرقبه و  شاندیز  (بینالود)گفت: شرکت های تعاونی توسعه و عمران می تواند فرصتی های  لازم را  برای ایجاد اشتغال پایدار فراهم کند.