مزایده عمومی

چاپ آگهی مزایده رستوران و کافی شاپ فاز یک چالیدره در خراسان رضوی

/post-68/

آگهی های فوق در تاریخ 20 اردیبهشت ماه 1399 در روزنامه خراسان رضوی چاپ و منتشر شد آگهی مزایده عمومی رستوران فاز یک مجموعه گردشگری نمونه چالیدره شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان طرقبه شاندیز به استناد مصوبه هیأت مدیره درنظر دارد نسبت به واگذاری کافی‌شاپ و چا متر مربع با امکانات کامل سالن،...

چاپ آگهی مزایده رستوران فاز یک چالیدره در روزنامه شهرآرا

/post-67/

آگهی در تاریخ 20 اردیبهشت ماه 1399 در روزنامه شهرآرا منتشر شد. آگهی مزایده عمومی رستوران فاز یک مجموعه گردشگری نمونه چالیدره شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان طرقبه شاندیز به استناد مصوبه هیأت مدیره درنظر دارد نسبت به واگذاری کافی‌شاپ و چا متر مربع با امکانات کامل سالن، آشپزخانه و سردخانه...

آگهی مزایده عمومی غرف فاز یک چالیدره

/post-65/

آگهی مزایده عمومی شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان طرقبه شاندیز به استناد مصوبه بند یک (1) بیست و ششمین جلسه هیأت مدیره مورخ 15/01/1399 درنظر دارد نسبت به واگذاری و بهره برداری غرف فاز یک منطقه نمونه گردشگری چالیدره طرقبه از طریق برگزاری مزایده عمومی به متقاضیان واجد شرایط اقدام نماید؛...