منابع طبیعی

دیدار مدیرعامل شرکت توسعه و عمران با معاون ترویج و مشارکتهای مردمی منابع طبیعی و آبخیز داری استان

/post-135
در راستای پیگیری انجام پروژه های آبخیزداری و جنگل کاری در سطح شهرستان  طرقبه شاندیز، مدیرعامل شرکت توسعه و عمران با مهندس سبحانی مدیر ترویج و  مشارکت های مردمی منابع طبیع و آبخیزداری استان خراسان دیدار و گفتگو کرد.

دیدار مدیر عامل شرکت توسعه عمران شهرستان طرقبه شاندیز با ریاست محترم اداره منابع طبیعی شهرستان

/post-125
مدیرعامل شرکت توسعه عمران شهرستان طرقبه شاندیز و یکی از اعضای هیئت مدیره  در روز سه شنبه 16 دی ماه با مهندس خاکپور رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان  دیدار و گفتگو کردند. این دیدار به جهت پیگیری نحوه ورود شرکت توسعه عمران  به اجرای پروژه‌های جنگل داری، آبخیز داری و همچنین پیگیری اخذ واگذاری دو  هکتار زمین بابت احداث اکو کمپ کوهستانی طرقبه انجام شد. مهندس خاکپور  ریاست منابع طبیعی ضمن استقبال از حضور شرکت توسعه عمران شهرستان در خصوص  اجرای پروژه های اجرایی آن اداره، راهکارها و مقدمات حضور شرکت توسعه عمران  را به صورت کاملا برشمردند.