نگارآفرینان پایا شهر ارغوان

آگهی روزنامه رسمی تاسیس شرکت نگارآفرینان پایا شهر ارغوان

/post-52/

شماره نامه اداره ثبت: ۱۳۹۷۳۰۴۰۶۱۸۵۰۲۰۴۸۳ آگهي تاسيس تاسيس شركت سهامي خاص نگارآفرينان پايا شهر ارغوان درتاريخ ۱۷ / ۱۰ / ۱۳۹۷ به شماره ثبت ۶۶۷۷۶ به شناسه ملي ۱۴۰۰۸۰۶۲۵۰۲ ثبت و امضا ذيل دفاترتكميل گرديده كه خلاصه آن به شرح زير جهت اطلاع عموم آگهي ميگردد. موضوع فعاليت:طراحي، نظارت، مشاوره،...

معرفی شرکت نگارآفرینان پایا شهر ارغوان

/post-50/

موضوع فعاليت :طراحي، نظارت، مشاوره، محاسبه فني و پشتيباني و اجراي کليه امورعمراني و پيمانکاري اعم از سازه هاي فلزي، چوبي، سنگي و بتني، ساخت مجتمع‌هاي مسکوني، تجاري، اداري، ورزشي و صنعتي، اجراي دکوراسيون‌هاي داخلي و نماهاي بيروني ساختمان با استفاده از فناوريهاي نوين صنعت ساختمان، خاک‌برداري...