همکاری

فرصت های شغلی

/post-93
شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان طرقبه شاندیز همواره استفاده و بکارگیری  نیروهای بومی، محلّی و متخصّص را مدنظر داشته و برای تحقق آن گام  برمی‌دارد. شما نیز می‌توانید با تکمیل و ارسال فرم زیر اطلاعات و رزومه  کاری خود را برای ما ارسال نموده تا در اوّلین فرصت و پروژه مورد نیاز با  شما تماس بگیریم.

فراخوان شماره 2 - استخدام حسابدار

/post-74
شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان طرقبه شاندیز جهت تکمیل کادر اداری خود  نیاز به جذب و استخدام یک حسابدار با مدرک حداقل کارشناسی دارد. سهامداران  عزیزی که مدرک حسابداری دارند، می‌توانند با مراجعه به آدرس اینترنتی زیر  رزومه خود را ثبت نموده تا برای مصاحبه از آنها دعوت به عمل آید.

فراخوان شماره یک - دعوت از نیروهای متخصص بومی

/post-73
شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان طرقبه  شاندیز همواره استفاده و  بکارگیری نیروهای بومی، محلّی و متخصّص را مدنظر  داشته و برای تحقق آن گام  برمی‌دارد. شما نیز می‌توانید با تکمیل و ارسال  فرم زیر اطلاعات و رزومه  کاری خود را برای ما ارسال نموده تا در اوّلین  فرصت و پروژه مورد نیاز با  شما تماس بگیریم.

تعاون و همکاری در جامعه اسلامی

/post-6
از نظر اسلام، فردی که هیچ توجهی به امور مسلمانان و همنوعان  خود ندارد، با آنکه در میان آنان زندگی می‌کند، از آنان نیست، بلکه  تافت‌های جدا بافته و بیگانه است.