پروانه بهره برداری

اخذ پروانه بهره برداری بومگردی عمارت سلیمان طرقبه

/suleiman/

با پیگیری‌های انجام شده توسط شرکت توسعه عمران شهرستان طرقبه شاندیز و همچنین حمایت‌های جناب آقای دکتراحمدزاده ریاست محترم اداره میراث فرهنگی و گردشگری شهرستان، پروانه بهره برداری واحد بومگردی عمارت سلیمان طرقبه با شماره 992/12840/12608 به تاریخ 1399/11/14 دریافت شد. اقامتگاه سنّتی عمارت...