چالی دره

کرونا و صنعت گردشگری

/post-70/

پس از چند ماه وقفه بی‌سابقه در صنعت گردشگری، سازمان جهانی گردشگری گزارش داده که فعالیت‌های گردشگری بویژه در مقاصد واقع در نیم‌کره شمالی زمین دوباره آغاز شده، با این وجود محدویت‌های سفر در بسیاری از کشورها پابرجاست و صنعت گردشگری همچنان از جمله صنایعی است که بیشترین آسیب‌ها را به سبب شیوع...