کارگروه اشتغال

یازدهمین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال خراسان رضوی برگزار شد.

/post-81
به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی در  این جلسه ابتدا مزروعی مدیرکل جهاد کشاورزی استان گزارشی از پرداخت تسهیلات  در بخش کشاورزی به حاضران ارائه و در ادامه خاطرنشان کرد : حدود 60درصد از  طرح های متقاضی تسهیلات در بخش کشاورزی به دلیل عدم شمولیت و بعضاً نقص  مدارک برگشت می خورد که این امر نیازمند تسهیل مسیر دریافت اعتبارات بخش  کشاورزی است .وی همچنین در این جلسه به طرح پوشش دار کردن باغات و مشکل عدم  پرداخت تسهیلات سرمایه ای در روستاها که دارای فاقد سند رسمی هستند اشاره  کرد.