کارگروه اشتغال استان

یازدهمین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال خراسان رضوی برگزار شد.

/post-28/

به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی در این جلسه ابتدا مزروعی مدیرکل جهاد کشاورزی استان گزارشی از پرداخت تسهیلات در بخش کشاورزی به حاضران ارائه و در ادامه خاطرنشان کرد : حدود 60درصد از طرح های متقاضی تسهیلات در بخش کشاورزی به دلیل عدم شمولیت و بعضاً نقص مدارک...