کرونا

کرونا و صنعت گردشگری

/post-116
پس از چند ماه وقفه بی‌سابقه در صنعت گردشگری، سازمان جهانی گردشگری گزارش  داده که فعالیت‌های گردشگری بویژه در مقاصد واقع در نیم‌کره شمالی زمین  دوباره آغاز شده، با این وجود محدویت‌های سفر در بسیاری از کشورها پابرجاست  و صنعت گردشگری همچنان از جمله صنایعی است که بیشترین آسیب‌ها را به سبب  شیوع ویروس کرونا متحمل شده است.