کلاته آهن

شرکت توسعه و عمران شهرستان طرقبه شاندیز به عنوان معین روستاهای جاغرق،نقندر،کلاته‌آهن وکنک انتخاب شد

/post-64/

دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی، اعتمادسازی را مهم ترین اصل در روند پیشبرد الگوی مثلث توسعه اقتصادی – فرهنگی استان برشمرد. به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ «علی اکبر لبافی» در نشستی با معین های اقتصادی جدید استان اظهار کرد: معین اقتصادی های...